سفارش تبلیغ
صبا

قلم ام را به دست باد بسپارم

شاید از این به بعد

قلم ام را به دست باد بسپارم

او دیگر به جای من شعر بنویسد

فقط باد 

نشانی ِبرف و

باران را و

زبانه ی عشق تازه ام را

می داند
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/7/19 ] [ 7:13 صبح ] [ * ]

بالاخــرہ یـہ چیـزے میشـہ ...

از یـہ جایــے بـہ بعـد دستتو میـزارے زیر چـونت

و میگـے : ولش کن،

بالاخــرہ یـہ چیـزے میشـہ ...
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/7/19 ] [ 7:12 صبح ] [ * ]

دقیقاً به آنچه نمی خواهید دست پیدا میکنید!!

 وقتی به حادثه ای نگران کننده فکر میکنید،و زمانی که آن را تصویرسازی میکنید؛
دقیقاً به آنچه نمی خواهید دست پیدا میکنید!!

?? باید مواظب باشید که از این قدرت تصویرسازی چگونه استفاده کنید!
ادامه مطلب

[ سه شنبه 96/7/18 ] [ 8:32 صبح ] [ * ]